Belianska jaskyňa

Je jedinou sprístupnenou jaskyňou v Tatrách a zároveň je najnavštevovanejšou na Slovensku. Prehliadkový okruh má dĺžku 1370 m s prevýšením 125 m a na trase je 874 schodov. Pobyt v jaskyni trvá asi 70 min. Teplota v jaskyni sa pohybuje od 5 do 6,3°C. Leží v národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry na území TANAPU.

Dostanete sa k nej lesnou cestou z obce Tatranská Kotlina. Výstup k jej vchodu trvá asi 25 min. a prekonáte pri tom výškový rozdiel 122m. Počas prehliadky jaskyne môžete obdivovať sintrové vodopády, pagodovité stalagmity, jazierka a mnohé ďalšie formy jaskynnej výzdoby. Jedna zo zastávok na prehliadkovej trase je v Hudobnej sieni, ktorá dostala pomenovanie podľa zvukov dopadajúcich kvapiek vody na hladinu jazierka. V tejto sieni sa pre jej výborné akustické podmienky organizovali hudobné koncerty reprodukovanej klasickej hudby.